Afspraak maken! Openingstijden & Contact

Direct een afspraak maken kan door op onderstaande link te drukken of via whats app, sms, mail of bellen op telefoonnummer of email onderaan de pagina:

 De corona blijft doorpruttelen, ik wil hierom dan ook aangeven dat ik met mondkapje wel, de spullen neem ik na iedere klant af met desinfectie. Mocht je klachten hebben wil ik vragen de afspraak te annuleren en bij twijfel even overleggen.

direct zelf online een afspraak maken!

neem ook gelijk even een kijkje in de webshop via het menu WebShop!

Wil je meerdere kinderen laten knippen of meerdere volwassenen. Wil ik vragen even een berichtje te sturen dit is helaas (nog) niet mogelijk met het online boeken.

maandag  13:00 tot 17:00
Dinsdag  10:00 tot 21:00
woensdag 10:00 tot 17:00
donderdag 13:00 tot 21:00
vrijdag 10:00 tot 21:00
Zaterdag  09:00 tot 14:00 even weken
zondag gesloten

Bij bijzonderheden zijn tijden altijd bespreekbaar en mag je altijd contact opnemen bijvoorbeeld bij een bruiloft of feestje, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Cadeaubonnen zijn te krijgen voor behandelingen, wilt je liever een bedrag geven zodat iemand zelf kan bepalen wat diegene kan doen? Ook dat is mogelijk.
Uiteraard zullen bij prijswijzigingen het verschil in rekening worden gebracht.

email: info@kapsalon-cinnia.nl

webshop: www.kapsalon-cinniashop.nl

Facebook: @Kapsalon.cinnia2016

Instagram: @salon-cinnia

adres: Prinsenhof 12, 3871 DB Hoevelaken

Telefoonnummer: 0648064413

kvk: 66475058

Privacyverklaring

Salon Cinnia, voor huid en haar, gevestigd aan Prinsenhof 12, 3871 DB Hoevelaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.kapsalon-cinnia.nl, Prinsenhof 12, 3871 DB Hoevelaken,  telefoonnummer 0648064413
Stefanie Butselaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Salon Cinnia, voor huid en haar, zij is te bereiken via info@kapsalon-cinnia.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Salon Cinnia, voor huid en haar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kapsalon-cinnia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Salon Cinnia, voor huid en haar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Salon Cinnia, voor huid en haar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salon Cinnia, voor huid en haar) tussen zit. Salon Cinnia, voor huid en haar gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

MijnSalon, online agenda

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Salon Cinnia, voor huid en haar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > bewaartermijn  > Reden

Personalia                                  > zolang u klant bent  > bewaren van recepten                         

Adres                                          > zolang u klant bent  > afleveren van producten

Delen van persoonsgegevens met derden

Salon Cinnia, voor huid en haar verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Salon Cinnia, voor huid en haar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salon Cinnia, voor huid en haar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kapsalon-cinnia.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Salon Cinnia, voor huid en haar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salon Cinnia, voor huid en haar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op middels telefoon of via info@kapsalon-cinnia.nl